Mgr. Milan Veselý a jeho privátní psychologicko-personální poradna pomáhá řešit osobní psychologické problémy jednotlivců, párů i skupin lidí.

ODBORNOST - DŮVĚRA - JISTOTA - DISKRÉTNOST

Řeší zpracovávání psychických traumat, partnerských a rodinných krizí, ztrátu partnera, úmrtí blízké osoby a další psychologické problémy související s různými životními situacemi. Dále pak problematiku závislostí, psychosomatické potíže, strachy, úzkosti, nesoustředěnost, nespokojenost, pocity viny, negativní vnímání sebe i okolí atd.

Mimo standardizovaných psychologických technik využívá také účinnou a efektivní metodu, a to metodu barvových asociací pro rychlou diagnostiku problémů klientů, úlevu a zpracování psychických traumat i somatických jejich obtíží.

Privátní psychologická praxe Mgr. Milana Veselého se rovněž zaměřuje na kultivaci mezilidských vztahů, tedy pomáhá jak dvojicím s jejich partnerskými problémy, tak jednotlivcům s problémy ve vztahu s blízkými osobami nebo ostatními lidmi, opět pomocí standardizovaných psychologických metod a také techniky barvových asociací.

O nás


1

Psychologické služby
pro osoby


2

Psychologické služby
pro zaměstnavatele


3

Poradenství pro
vzdělávací zařízení


4

Psychologicko-pedagogické
služby


5

Školení a vzdělávání
zaměstnanců


6

Osobní profil


7

Ceník
psychologických služeb


8

Kontakt


9